Koşul No Açıklama
94
Öğrenciler öğrenimlerini Ankara'da sürdüreceklerdir.