Koşul No Açıklama
155
Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil.).
233
Fakültenin altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar öğrencilerin temel bilimlere ilişkin 1., 2. ve 3. sınıf eğitimleri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde, klinik bilimlere ilişkin 4., 5. ve 6. sınıf eğitimleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesinde sürdürülecektir.