Koşul No Açıklama
155
Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil.).
175
Altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar öğrencilerin Temel Bilimlere ilişkin 1. 2. ve 3. sınıf eğitimleri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde; Klinik Bilimlere ilişkin 4.5.6. sınıf eğitimleri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam edecektir.